Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering , op 01-07-2015, is besloten dat vanaf dit moment geen contributie meer betaald hoeft te worden. Hier staat tegenover dat er een kleine vergoeding gevraagd zal worden voor je aanwezigheid bij de geplande activiteiten.