Doelstellingen

De Alumnivereniging Excitatie is opgericht met als doel:

  • De contacten tussen (oud-) studenten, docenten en de opleiding HBO-MBRT van de Hanzehogeschool te Groningen te stimuleren.
  • Dit willen wij bereiken door evenementen te organiseren met zowel een wetenschappelijk als sociaal karakter.
  • Ook willen wij waardevolle ervaringen vanuit het werkveld met de opleiding terugkoppelen zodat het onderwijsprogramma steeds kan worden aangepast en geactualiseerd.