Algemene ledenvergadering

Woensdag 1 juli is het weer tijd voor een ALV. Deze al om 19.30 uur plaatsvinden. Je bent uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering welke gehouden zal worden in het Wiebenga Complex. Het lokaal zal uiterlijk 4 dagen voor aanvang op onze website vermeld worden. Hier volgt de agenda:

 • Welkom
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige ALV
 • Stand van zaken
  • Terugblik
  • vooruitblik
 • Jaar afsluiting (Sieka)
 • Voorstel nieuwe contributie
 • Bestuursverkiezing
  • Voorzitter; vacant
  • Secretaris; vacant
  • Penningmeester; vacant
  • Algemeen lid; vacant
  • Algemeen lid (MBRT docent); vacant
 • WTTK
 • Sluiting
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.