Voorwaarden

Om lid te kunnen worden van ‘Excitatie’ zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Iedereen die een MBRT diploma behaald aan de HBO-MBRT te Groningen kan lid worden van Excitatie. Het zelfde geldt voor (oud) medewerkers van de opleiding, wij worden aangeduid als buitengewone leden. Hetzelfde geldt voor studenten die volgens de opleiding voldoen aan de toelatingseisen van de afstudeerfase. Zij worden echter aspirant lid. Dit lidmaatschap geeft dezelfde rechten als een (buiten)gewoon lidmaatschap.